Suma't a la GenerationkWh!
Inicio > Grupos Locales > Baleares (page 3)

Baleares

Propostes de Som Energia Mallorca per a les eleccions locals i autonòmiques

La visió del grup local Som Energia Mallorca és la d’unes Illes Balears on la ciutadania és al centre dels assumptes energètics, on ella és propietària de la transició energètica, se’n beneficia de les noves tecnologies, participa activament en el mercat i on els més vulnerables són protegits. Moltes persones arreu d’Europa i de les Illes Balears ja s’han implicat en projectes d’energia renovable comunitaris com és el cas de les cooperatives energètiques com Som Energia. Tenim clar que involucrar la ciutadania és l’única manera de dur a terme la transició energètica cap a la sostenibilitat, de moure’ns d’un sistema centralitzat i oligopolístic cap a un sistema distribuiït, controlat i operat democràticament. La ciutadania ha de ser el centre de la política energètica atès que són les persones les que financen el sistema energètic a través de les seves factures, els seus imposts i els seus estalvis dipositats en entitats que financen les empreses del sistema energètic. Són les persones les que volem un sistema energètic 100% renovable. Per a assolir aquest model 100% renovable, …

Leer Más »

Projecte didàctic: Els límits del creixement

Les entitats ENTREPOBLES, SOM ENERGIA, CÀRITAS i GOB amb el suport del Fons Menorquí de Cooperació promovem un projecte interdisciplinar sobre els límits del creixement, que té per objectiu ajudar a integrar en els currículums de secundària l’estudi de la crisi energètica a la que ens estem enfrontant, i la insostenibilitat del paradigma del creixement present en el nostre sistema econòmic i social.

Leer Más »

Proyecto didáctico: Los límites del crecimiento

  Las entidades ENTREPOBLES, SOM ENERGIA, CÀRITAS y GOB con el apoyo del Fondo Menorquín de Cooperación promovemos un proyecto interdisciplinar sobre los límites del crecimiento, que tiene como objetivo ayudar a integrar en los currículos de secundaria el estudio de la crisis energética a la que nos estamos enfrentando, y la insostenibilidad del paradigma del crecimiento presente en nuestro sistema económico y social.

Leer Más »

Grupos Locales de las ISLAS BALEARES

Si quieres colaborar o formar parte de los grupos locales de las Islas Baleares: Grupo Local de Mallorca: correo mallorca@somenergia.coop i Facebook del grup local Grupo Local de Menorca: correo menorca@somenergia.coop Grupo Local de Ibizo: correo  eivissa@somenergia.coop “En el Estado Español hay un sistema de producción de energía altamente contaminante, dependiendo del exterior, y en manos de unas pocas compañías. “En particular, en Mallorca, la situación es aún mucho más grave e insostenible. Casi un 98% de la energía proviene del carbón, el gas o el petróleo importado de otros países, y sólo un 2% se genera localmente con fuentes de energía renovables (solar, eólica, biomasa). “ Som Energia es una cooperativa sin ánimo de lucro nacida en Girona en diciembre de 2010, que queremos impulsar el cambio de modelo energético a partir del consumo y producción de energía de origen renovable. Aquí, en Mallorca, hemos formado el grupo local Som Energia Mallorca Nos reunimos habitualmente en Palma cada jueves a las 17 horas. Actualmente somos unas 10 personas, aunque se van añadiendo colaboradores y socios activos. En estos momentos nuestro grupo se dedica principalmente a …

Leer Más »

Grups Locals de les ILLES BALEARS

Si vols col·laborar o formar part dels grups locals de ses Illes Balears: Grup Local de Mallorca: correu mallorca@somenergia.coop i Facebook del grup local Grup Local de Menorca: correu menorca@somenergia.coop Grup Local d’Eivissa: correu eivissa@somenergia.coop “A l’Estat Espanyol hi ha un sistema de producció d’energia altament contaminant, depenent de l’exterior, i en mans d’unes poques companyies “En particular, a Mallorca, la situació és encara molt més greu i insostenible. Gairebé un 98% de l’energia prové del carbó, el gas o el petroli importat d’altres països, i només un 2% es genera localment amb fonts d’energia renovables (solar, eòlica, biomassa).” Som Energia és una cooperativa sense ànim de lucre nascuda a Girona el desembre de 2010, que volem impulsar el canvi de model energètic a partir del consum i producció d’energia d’origen renovable. El Grup Local de Treball de Mallorca funciona des d’octubre de 2011 on actualment hi participam varies persones, tot i que s’hi van afegint col·laboradors i socis actius, que ens reunim una vegada al mes a Palma per coordinar les nostres accions. El nostre grup es dedica principalment a tasques de suport als socis …

Leer Más »

Boletín Som Energia Islas Baleares nº 20

Amigas y amigos de Som Energia, el pasado 22 de febrero los socios y socias de Mallorca se reunieron en asamblea y aprobaron constituirse formalmente como Grupo Local de la cooperativa con el nombre de Som Energia Mallorca. De esta manera el grupo se ha dotado de mayor autonomía a la hora de tomar decisiones que afecten a su zona de actuación y representatividad frente a otras entidades públicas y privadas. En la asamblea, además de aprobar la constitución formal del grupo, los socios aprobaron un reglamento interno de funcionamiento y escogieron a los miembros del Consell que se encargarán de dirigir Som Energia Mallorca de acuerdo con las directrices marcadas por la asamblea de socios de la isla. Podéis consultar el acta de la asamblea aquí. El fin de semana del 1 y 2 de marzo se celebró en Madrid el encuentro anual de Grupos Locales de la cooperativa al que asistimos representantes de los grupos de Mallorca y Menorca. Fueron dos días intensos en los que se trataron temas como la organización de Som Energia, nuevas formas de invertir en proyectos renovables, el nuevo sistema de …

Leer Más »

Butlletí Som Energia Illes Balears núm. 20

Amigues i amics de Som Energia, El passat 22 de febrer els socis i sòcies de Mallorca es reuniren en assemblea i aprovaren constituir-se formalment com a Grup Local de la cooperativa amb el nom de Som Energia Mallorca. D’aquesta manera el grup s’ha dotat de major autonomia a l’hora de prendre decisions que afectin a la seva zona d’actuació i representativitat davant altres entitats públiques i privades. A l’assemblea, a més d’aprovar la constitució formal del grup, els socis aprovaren un reglament intern de funcionament i escolliren els membres del Consell que s’encarregaran de dirigir Som Energia Mallorca d’acord amb les directrius marcades per l’assemblea de socis de l’illa. Podeu consultar l’acta de l’assemblea aquí. El cap de setmana de l’1 i 2 de març es va celebrar a Madrid la trobada anual de Grups Locals de la cooperativa a la que hi assistírem representants dels grups de Mallorca i Menorca. Van ser dos dies intensos en què es tractaren temes com l’organització de Som Energia, noves formes d’invertir en projectes renovables, el nou …

Leer Más »

Recuerda: Assemblea Constituent de Som Energia Mallorca

Estimados/as socios/as, Os recordamos que el próximo sábado 22 de febrero, en el saló d’actes del GOB-Mallorca (C/ Manuel Sanchis Guarner, 10) en Palma a las 11:00h se celebrará la Asamblea Constituyente de Som Energia Mallorca. Podéis consultar el texto de la convocatoria formal con todos los detalles aquí. El orden del día será el siguiente: Discusión i aprobación del Reglamento Interno de Som Energia Mallorca. Elección del Consell de Som Energia Mallorca. Ruegos y preguntas. Reflexiones sobre la estrategia futura de Som Energia Mallorca. Os informamos que no se ha recibido ninguna enmienda al proyecto de reglamento propuesto por el  Grup Promotor y que hasta hoy se han recogido tres candidaturas a formar parte del Consell de Som Energia Mallorca. Aún estáis a tiempo de presentar la vuestra (escribe a mallorca@somenergia.coop). Por motivos de espacio y organización de la sala os agradeceríamos que nos confirmaseis vuestra asistencia apuntándoos aquí, indicando vuestro nombre y apellidos y número de socio/a. Estos datos sólo serán visibles por el Grup Promotor. Recordad que los que no podáis asistir a la Asamblea tenéis la posibilidad de delegar el voto en un socio/a que os represente. …

Leer Más »

Recorda: Assemblea Constituent de Som Energia Mallorca

Benvolguts socis/es, Vos recordam que el proper dissabte 22 de febrer, al saló d’actes del GOB-Mallorca(C/ Manuel Sanchis Guarner, 10) a Palma a les 11:00h es celebrarà l’Assemblea Constituent de Som Energia Mallorca. Podeu consultar el text de la convocatòria formal amb tots els detalls aquí. L’ordre del dia serà el següent: Discussió i aprovació del Reglament Intern de Som Energia Mallorca. Elecció del Consell de Som Energia Mallorca. Precs i preguntes. Reflexions entorn a l’estratègia futura de Som Energia Mallorca. Vos informam que no s’ha rebut cap esmena al projecte de reglament proposat pel Grup Promotor i que fins avui s’han recollit tres candidatures a formar part del Consell de Som Energia Mallorca. Encara sou a temps de presentar-ne la vostra (escriu a mallorca@somenergia.coop). Per motius d’espai i organització de la sala vos agrairíem que ens confirméssiu l’assistència apuntant-vos aquí, indicant el vostre nom i llinatges i núm. de soci/a. Aquestes dades només seran visibles pel Grup Promotor. Recordau que els qui no pugueu assistir a l’Assemblea teniu la possibilitat de delegar el vot en un soci/a que us representi. Teniu en compte que cada soci/a només …

Leer Más »

ASSEMBLEA CONSTITUENT DE SOM ENERGIA MALLORCA

Benvolguts socis/es: Com sabeu a la darrera assemblea de Som Energia del 25 de maig es va aprovar un canvi en els estatuts i un reglament de funcionament que obren el camí per a convertir-nos formalment en Grup Local. Per això és necessari celebrar una Assemblea que aprovi el reglament de funcionament del grup i que elegeixi un consell del grup local. Aquesta Assemblea la celebrarem el 22 de febrer, al Saló d’actes del GOB-Mallorca(C/ Manuel Sanchis Guarner, 10) a Palma a les 11:00h i tindrà el següent Ordre del Dia: Discussió i aprovació del Reglament Intern de Som Energia Mallorca. Elecció del Consell de Som Energia Mallorca. Precs i preguntes. Reflexions en torn a l’estratègia futura de Som Energia Mallorca. Assistència a l’Assemblea Per motius d’espai i organització de la sala vos agrairíem que ens confirméssiu l’assistència apuntant-vos aquí, indicant el vostre nom i llinatges i núm. de soci/a. Aquestes dades només seran visibles pel Grup Promotor. Discussió del Reglament Intern de Som Energia Mallorca El Grup Promotor ha elaborat un projecte de reglament que serà la base per a …

Leer Más »

Conferencia “Fent via per la sobirania energètica” con Pep Puig en Mallorca

Amigas y amigos de Som Energia, os informamos que el lunes 28 de octubre Pep Puig, vicepresidente de la cooperativa y un histórico en la defensa de las energías renovables, estará en Palma para impartir la conferencia “Fent via per la sobirania energètica” organizada por el Grup Local de Mallorca. La charla será a las 19:00 en la Sala d’actes de Sa Riera (C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2), allí nos hablará del escenario que se presenta con la reforma del ministro Soria y del papel que juega la soberanía energética para afrontar esta situación y contribuir al cambio del modelo energético. La asistencia a la charla es gratuita pero, por razones de espacio y organización de la sala, os agradeceríamos que nos enviaseis un mensaje amallorca@somenergia.coop confirmando vuestra asistencia. Para los que no lo conozcáis, Pep Puig es fundador y director de proyectos deEcoserveis, presidente de Eurosolar España, miembro destacado de Viure de l’aire, vicepresidente de Som Energia y ha sido profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona hasta el año pasado. Es un experto en el área de los recursos energéticos y su relación con el medio ambiente y la …

Leer Más »