Inicio > Grupos Locales > Baleares > Som Energia Ibiza

Som Energia Ibiza

Baixa la demanda elèctrica en setembre (-8,1%) que rebaixa la pujada de l’estiu (4,7%). El Sol novament desaprofitat.

  El creixement acumulat de l’any es modera: 4,7%. Les energies renovables, especialment la solar, desaprofitades. Les emissions de CO2 baixen però es mantenen elevades. La baixada de les temperatures en setembre ha tengut un efecte clar sobre la demanda elèctrica. Si en juliol es marcava una rècord històric i en agost prosseguia l’augment, en setembre la demanda elèctrica a les Illes Balears ha baixat un -8,1% (524.527 MWh), segons l’operador del sistema elèctric balear (Red Eléctrica).

Leer Más »

Demanda elèctrica d’agost: +3,9%. Les renovables, estancades

  En vuit mesos, el creixement és del 6,6%. Les energies renovables, especialment la solar, continuen estancades i desaprofitades. Les emissions de CO2 es mantenen en màxims de més de 300 kg per habitant. Després d’un mes de juliol històric, el mes d’agost també ha continuat l’augment de la demanda elèctrica a les Illes Balears però amb una taxa més moderada del 3,9%. La forta calor dels inicis del mes ha provocat que hi hagués dies amb demandes molt altes com el divendres 7 d’agost amb 24.138 MWh, a prop del rècord històric.

Leer Más »

Màxim històric de demanda elèctrica a les Illes Balears, però es desaprofita l’energia solar

  Extraordinari augment de la demanda elèctrica en juliol: +15,7% Fins a juliol, el creixement arriba al 7,1%. L’energia solar, desaprofitada: l’augment de demanda es satisfà amb fonts no renovables. Les emissions de CO2 augmenten (16,5%) i superen els 300 kg per habitant.

Leer Más »

La demanda elèctrica de les Illes Balears creix el 2% en maig

  La demanda elèctrica creix el 2% en maig   Fins a maig, el creixement és del 5,5%. Les fonts d’energia renovable aporten el 3,5%. Les emissions de CO2 remunten un 1,5%. En el mes de maig la demanda elèctrica de les Illes Balears ha crescut un 2% respecte l’any anterior, a un ritme lleugerament superior que a la península (1,6%). Segons les dades publicades per l’operador del sistema elèctric balear (Red Eléctrica), la demanda elèctrica mensual va pujar fins a 446.194 MWh. Les altes temperatures en alguns moments de maig molt per damunt de la mitjana històrica han fet que el dia de major demanda del mes, el 14 de maig, la demanda ascendís fins a 15.753 MWh i que a les 22h fos l’hora pic amb 801 MWh. En l’acumulat de l’any, fins maig la demanda elèctrica balear creix un 5,5% però va moderant les taxes de principis d’any. Així i tot el creixement multiplica gairebé per quatre el de la península (1,5%) en el mateix període. Si comparam els dotze darrers mesos amb els anteriors, l’augment a les Illes Balears és més …

Leer Más »

Grupos Locales de las ISLAS BALEARES

Si quieres colaborar o formar parte de los grupos locales de las Islas Baleares: Grupo Local de Mallorca: correo mallorca@somenergia.coop i Facebook del grup local Grupo Local de Menorca: correo menorca@somenergia.coop Grupo Local de Ibizo: correo  eivissa@somenergia.coop “En el Estado Español hay un sistema de producción de energía altamente contaminante, dependiendo del exterior, y en manos de unas pocas compañías. “En particular, en Mallorca, la situación es aún mucho más grave e insostenible. Casi un 98% de la energía proviene del carbón, el gas o el petróleo importado de otros países, y sólo un 2% se genera localmente con fuentes de energía renovables (solar, eólica, biomasa). “ Som Energia es una cooperativa sin ánimo de lucro nacida en Girona en diciembre de 2010, que queremos impulsar el cambio de modelo energético a partir del consumo y producción de energía de origen renovable. Aquí, en Mallorca, hemos formado el grupo local Som Energia Mallorca Nos reunimos habitualmente en Palma cada jueves a las 17 horas. Actualmente somos unas 10 personas, aunque se van añadiendo colaboradores y socios activos. En estos momentos nuestro grupo se dedica principalmente a …

Leer Más »

Grups Locals de les ILLES BALEARS

Si vols col·laborar o formar part dels grups locals de ses Illes Balears: Grup Local de Mallorca: correu mallorca@somenergia.coop i Facebook del grup local Grup Local de Menorca: correu menorca@somenergia.coop Grup Local d’Eivissa: correu eivissa@somenergia.coop “A l’Estat Espanyol hi ha un sistema de producció d’energia altament contaminant, depenent de l’exterior, i en mans d’unes poques companyies “En particular, a Mallorca, la situació és encara molt més greu i insostenible. Gairebé un 98% de l’energia prové del carbó, el gas o el petroli importat d’altres països, i només un 2% es genera localment amb fonts d’energia renovables (solar, eòlica, biomassa).” Som Energia és una cooperativa sense ànim de lucre nascuda a Girona el desembre de 2010, que volem impulsar el canvi de model energètic a partir del consum i producció d’energia d’origen renovable. El Grup Local de Treball de Mallorca funciona des d’octubre de 2011 on actualment hi participam varies persones, tot i que s’hi van afegint col·laboradors i socis actius, que ens reunim una vegada al mes a Palma per coordinar les nostres accions. El nostre grup es dedica principalment a tasques de suport als socis …

Leer Más »

Boletín Som Energia Islas Baleares nº 20

Amigas y amigos de Som Energia, el pasado 22 de febrero los socios y socias de Mallorca se reunieron en asamblea y aprobaron constituirse formalmente como Grupo Local de la cooperativa con el nombre de Som Energia Mallorca. De esta manera el grupo se ha dotado de mayor autonomía a la hora de tomar decisiones que afecten a su zona de actuación y representatividad frente a otras entidades públicas y privadas. En la asamblea, además de aprobar la constitución formal del grupo, los socios aprobaron un reglamento interno de funcionamiento y escogieron a los miembros del Consell que se encargarán de dirigir Som Energia Mallorca de acuerdo con las directrices marcadas por la asamblea de socios de la isla. Podéis consultar el acta de la asamblea aquí. El fin de semana del 1 y 2 de marzo se celebró en Madrid el encuentro anual de Grupos Locales de la cooperativa al que asistimos representantes de los grupos de Mallorca y Menorca. Fueron dos días intensos en los que se trataron temas como la organización de Som Energia, nuevas formas de invertir en proyectos renovables, el nuevo sistema de …

Leer Más »

Butlletí Som Energia Illes Balears núm. 20

Amigues i amics de Som Energia, El passat 22 de febrer els socis i sòcies de Mallorca es reuniren en assemblea i aprovaren constituir-se formalment com a Grup Local de la cooperativa amb el nom de Som Energia Mallorca. D’aquesta manera el grup s’ha dotat de major autonomia a l’hora de prendre decisions que afectin a la seva zona d’actuació i representativitat davant altres entitats públiques i privades. A l’assemblea, a més d’aprovar la constitució formal del grup, els socis aprovaren un reglament intern de funcionament i escolliren els membres del Consell que s’encarregaran de dirigir Som Energia Mallorca d’acord amb les directrius marcades per l’assemblea de socis de l’illa. Podeu consultar l’acta de l’assemblea aquí. El cap de setmana de l’1 i 2 de març es va celebrar a Madrid la trobada anual de Grups Locals de la cooperativa a la que hi assistírem representants dels grups de Mallorca i Menorca. Van ser dos dies intensos en què es tractaren temes com l’organització de Som Energia, noves formes d’invertir en projectes renovables, el nou …

Leer Más »