Tarifa 3.0

La vostra empresa o organització també pot gaudir d’energia verda i valors cooperatius!

[También en: Castellano] A Som Energia ampliem progressivament els nostres serveis. Actualment, dels 50.000 contractes de llum amb la cooperativa, gairebé 1.200 corresponen a contractes amb tarifa 3.0A, és a dir, contractes amb un consum elevat i amb una potència contractada superior a 15 kW. Aquests contractes corresponen a seus d’organitzacions i PIMES, petites i mitjanes indústries i tallers, serveis, comunitats veïnals amb ascensor, etc.

Leer Más »

¡Vuestra empresa u organización también puede disfrutar de energía verde y valores cooperativos!

[També en: Català] En Som Energia ampliamos progresivamente nuestros servicios. Actualmente, de los 50.000 contratos de electricidad de la cooperativa, casi 1.200 son contratos con tarifa 3.0A,  es decir, contratos con un consumo elevado y una potencia contratada superior a 15 kW. Estos contratos corresponden a organizaciones y PYMES; pequeñas y medianas industrias, talleres, servicios, comunidades vecinales con ascensor, etc.

Leer Más »